چندی پیش ملاقات کوتاهی با دکتر خسرو معتضد داشتم. بسیار خودمانی، رک و خون گرم و بهتر بگویم تاریخ آنلاین. در همان لحظه اول به صحبتهایش علاقه پیدا می کنید. طرفدار سابق دکتر ظریف و فعلا احمدی نژاد و در گذشته های دورتر شاه فقید ایران. 

اما آنچه باعث شد که من این یادداشت را منتشر کنم، اظهار نظری از ایشان در مورد جرم تشویش اذهان عمومی است. ایشان تاریخ جرم انگاری تشویش اذهان عمومی را مربوط به دوره رضا شاه عنوان و آن را قانونی بی پایه و اساس و صرفا به منظور بستن دهان مخالفین اعلام نموده و خواستار حذف آن از قانون مجازات فعلی جمهوری اسلامی ایران شدند.

آیا این اظهارنظر علمی است؟ و یا همانند اظهارات ایشان در مداحی شاهنشاه ایران که فرمودند «پیمان وفاداری و هم بستگی میان شاهنشاهان و توده ایرانی از قدیم‌ترین دوران‌های تاریخی به طور ضمنی و قلبی به امضاء رسیده است و با خون و شرف ایرانیان عجین گشته است» صرفا بر پایه قلیان احساسات می باشد؟! (شماره 34 روزنامه جشن شاهنشاهی ایران به تاریخ 10 شهریور 1350)

اگر عمری باشد در ادامه به تبیین جرم تشویش اذهان عمومی خواهیم پرداخت ....

  حقوق کیفری